• Munkavédelem - Tűzvédelem
  • +36 70 204 3908

A munkáltató tevékenységének munkavédelmi osztálybasorolása és létszáma határozza meg, hogy szükséges -e munkabiztonsági szakembert folyamatos megbízással alkalmaznia vagy sem.
Az I. veszélyességi osztályba tartozó cégek esetében létszámtól függetlenül, ill. a II. és III. veszélyességi osztályba tartozók esetében 50 főt meghaladó munkavállalói létszám esetében szükséges munkavédelmi szakember alkalmazása, folyamatos megbízással.

5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 2. mellékletéből


Idézet:

"A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató
a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadókéntmaga is elláthatja az egészségetnemveszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésû személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is."