• Munkavédelem - Tűzvédelem
 • +36 70 204 3908

A "tovább" cikkben megtekinthető, hogy egy tevékenység során, milyen dokumentációkkal kell, hogy rendelkezzen a munkáltató, a munkavédelem, tűzvédelem és az emelőgépek területén.
A felsorolt jegyzékek tartalmaznak egyéb speciális területekre vonatkozó elemeket is.

 • a vállalkozás szerződött Foglalkozás-egészségügyi szakorvosának szerződése.
 • folyamatos munkavédelmi szaktevékenység ellátása esetén a munkavédelmi szakcég szerződése.
 • a foglalkoztatott munkavállalók előzetes és ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatának igazolásai.
 • munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatását igazoló dokumentum (napló, jegyzőkönyv), segédlet és tematika megjelölésével. Oktatások rendje, ezt írásban a munkáltató határozza meg.
 • munkahelyi kockázatértékelés, kémiai kockázatértékelés dokumentáció, annak éves felülvizsgálatai időrendi sorrendben. Elkészítése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött.
 • egyéni védőeszközök juttatásának rendje, munkakörökre meghatározott védőfelszerelések jegyzéke, kiadásukat, cseréjüket igazoló jegyzőkönyv. Az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött.
 • orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, benne részletesen meghatározva a vizsgálatok irányát. Elkészítése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött.
 • munkahelyi elsősegélynyújtó személyek továbbképzését igazoló oklevelek (5 évig érvényesek).
 • épületekre és a tevékenység során alkalmazott villamos berendezések, munkaeszközök érintésvédelmi felülvizsgálatának jegyzőkönyve, időrendi sorrendben. Esetlegesen észrevételezett hiányosságok megszüntetését igazoló jegyzőkönyvek.
 • villamos kéziszerszámok éves szerelői vizsgálata és mérési  jegyzőkönyve, melyet a villanyszerelő is elkészíthet.
 • zajos munkaterületekre, tájékoztató és szakértői zajterhelés vizsgálati jegyzőkönyv. Amennyiben a tájékoztató zajmérés alapján megállapítható, hogy a megengedett 85 dB zajértéket meghaladja a mért érték szükséges további szakértői vizsgálatok elvégzése, ellenkező esetben az utóbbi nem indokolt.
 • a tevékenység során használt veszélyes anyagok nyilvántartása és a biztonsági adatlapok biztosítása. ÁNTSZ felé bejelentési kötelezettség teljesítése.
 • telepített gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve, a veszélyes gépek esetén az üzembe helyezés elrendelésének írásos anyaga. Öt éves biztonságtechnikai felülvizsgálatok jegyzőkönyvei. A feladat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységhez kötöttek.
 • emelőgépek időszakos szerkezeti, fő és 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat jegyzőkönyvei, időrendi sorrendben. A feladatokat elvégezheti Emelőgép Szakértő és Emelőgép ügyintéző.
 • a tevékenység során alkalmazott létrák, nehéz állványzatok, mobil állványok éves munkavédelmi felülvizsgálata. Elvégzése munkabiztonsági szaktevékenység.
 • hegesztő berendezések esetén negyedéves és éves vizsgálati jegyzőkönyvek. A negyedéves vizsgálatokat  a hegesztésre jogosult kezelő, az éves vizsgálatokat középfokú hegesztő képesítéssel rendelkező személy végezheti el vagy akkreditált szervezet.

 

  Mi a menete a munkavédelmi dokumentációk  elkészítésének, kivel kell felvenni a kapcsolatot?

 • alapvetően a munkavédelmi feladatok szaktevékenységéhez kötött feladatköreit a munkavédelmi technikus láthatja el.