Info

Munkavédelmi oktatás vállalkozási díja: 10.000 Ft-tól

Cégünk több éves tapasztalattal vállal munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat, többek közt a munkavédelmi oktatás megtartását az alkalmazottak részére, annak dokumentálását, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Így nem esik abba a hibába, hogy úgy írat alá az alkalmazottakkal egy papírt arról, hogy átestek az oktatáson, hogy valójában nincsenek tisztában az előírásokkal; ennek ugyanis később láthatja a kárát, amikor is egy veszélyhelyzetet nem megfelelően kezelnek, ezzel kárt okozva a cég berendezéseiben, hírnevében.

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközönként, és  tartalommal megtartani, hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel.

Megismerje a munkavédelem területén előírt szabályokat, munkavédelmi és munkáltatói utasításokat, információkat. Az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtarthatja a munkáltató vagy annak belső megbízottja. Az oktatások megtartásához előírás, hogy az oktatási segédletet a tematika megjelölésével munkabiztonsági szakember végezze el.

A rendkívüli munkavédelmi oktatás elvégzése, minden esetben munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött, tehát csak munkavédelmi szakember végezheti el. A munkáltató kötelezettsége meggyőződni arról, hogy az oktatást követően a munkavállaló elsajátította-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit azokat készséggel tudja alkalmazni a munkavégzése során.

Oktatás

 

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartásáért a munkáltató felel, ezek elmulasztása komoly szankciónálást jelenthetnek!

 

Melyek a munkavédelmi oktatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók?

 • A munkavédelmi oktatás nem szaktevékenység, a munkavédelmi szakember által elsajátított tudnivalók továbbadhatóak
 • A munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeknek csak egy része a munkavédelmi oktatás
 • Alapvető követelmény, hogy az oktatás ténylegesen meg legyen tartva! (Súlyosbító körülménynek számít, ha munkabaleset esetén, a bírósági eljárás alkalmával fény derül arra, hogy az oktatást csak „papíron” végezték el)
 • Munkavédelmi szakembernek kell tartania az éves oktatásokat
 • Munkakör vagy munkaeszköz változása esetén, illetve az új dolgozók oktatását elvégezheti a kijelölt munkahelyi vezető is
 • A munkavédelmi oktatást célszerű a tűzvédelmi oktatással összekapcsolva tartani
 • Az oktatás ajánlott időtartama 30-60 perc
 • Oktatási napló dokumentálja a munkavédelmi oktatást 

Munkavédelmi oktatás rendje

A munkavédelemi oktatásokat rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Megváltozott kockázatoknak kell tekinteni a munkavállalók munkaköri változását, az új gépek, technológiák bevezetését is. A munkavédelmi oktatás elvégzését, a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni (oktatási napló vagy jegyzőkönyv).

Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

 • a munkavállaló munkába állásakor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor.
 • súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor
 • A Mvt. értelmében munkavédelmi alapoktatásban kell részesíteni minden új munkavállalót, a munkába állása előtt
 • majd az ismeretek naprakészen tartása érdekében, legalább évente egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatást kell tartani (a munkavédelmi oktatás ismétlődő ciklusát a munkáltató határozza meg, de javasolt legalább évente megtartani)
 • valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor (súlyos baleset, bekövetkezésekor) rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat, ez esetben az oktatás elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött feladat.

Az oktatások két részből tevődnek össze:

 • elméleti
 • gyakorlati

A munkavédelmi oktatás keretein belül elméletben és gyakorlatban ismertetni kell a munkavállalókkal a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,  a munkavállalókat érintő munkavédelemi kötelezettségeket és jogokat.

Munkavédelmi kötelezettségek és jogok:

 • munkáltató, munkavállalók jogai, kötelezettségeik
 • a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi, szervezeti feltételei
 • munkahelyi kockázatok, veszélyek ismertetése, ellenük történő védekezés módjai (gyakorlati)
 • munkabaleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedések fogalma, teendők bekövetkezésükkor, a kivizsgálás és jelentés menete
 • orvosi vizsgálatok, oktatások rendjének ismertetése
 • egyéni védőeszközök juttatásának rendje, gyakorlati használata
 • elsősegélynyújtás alapjai
 • tárolás, raktározás előírásai
 • kézi és gépi anyagmozgatásra vonatkozó előírások ismertetése

Kérje személyre szabott ajánlatomat!