A jelenleg hatályos ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvény) 1.8.3 szakasza, valamint a 25/2014 (IV. 30.) NFM rendelet előírásai szerint a Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásoknál, amennyiben azok veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységet végeznek, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmazni.
Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek: a veszélyes áru nemzetközi vagy belföldi szállítása, fuvarozása vagy ahhoz kapcsolódó áru feladás, csomagolás, berakás, kirakás, töltés vagy ürítés, függetlenül attól, hogy a vállalkozás a saját nevében vagy megbízásból végzi a tevékenységet.
Veszélyes áru szállítással kapcsolatos legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy segítsük partnereinket abban, hogy az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezzék. Ennek érdekében megbízás esetén folyamatos szakmai támogatást nyújtunk.


Megbízás esetén a következőket vállaljuk:

 • tanácsadás és rendelkezésre állás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;
 • annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;
 • szállítandó veszélyes áruk besorolása,
 • rendszeres időközönként személyes bejárás és szemlézés a telephelyeken, ezekről jegyzőkönyv készítése, javaslatokkal, illetve a feltárt hiányosságok kiemelésével,
 • éves oktatások megtartása, ezekről az előírásoknak megfelelő dokumentáció elkészítése,
 • a tevékenység során mindazok munkájának figyelemmel kísérése, akik a veszélyes áru szállítással során bármilyen formában érintettek lehetnek,
 • a jogszabályoknak megfelelően éves jelentés készítése az előírt tartalommal tárgyévet követő év május 31-ig,
 • baleset előfordulása esetén a baleset kivizsgálása és baleseti jelentés készítése, külön kiemelve a balesetet kiváltó okokat, valamint a hasonló események megelőzésére tett javaslatokat


Veszélyes áru szállítással kapcsolatosan a következő tevékenységeket végezzük:

 

 • jelenlegi rendszer felülvizsgálata és arról állapotjelentés készítése,
 • ADR 1.3. fejezet szerinti oktatások megtartása,
 • egyszeri konzultáció,
 • hosszú távú ADR tanácsadói tevékenység.