A környezetvédelem főbb területei a hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem. A vállalkozások életében leginkább a hulladékgazdálkodás van jelen napi szinten, de más téma is gyakran előfordul. Ezek a környezetvédelemmel szorosan összefüggő kérdések. Nem szabad elhanyagolni viszont a környezetvédelem kapcsolódását más területekkel sem. Gondoljunk egy kicsit tágabb értelemben a környezetvédelemre. Véleményünk szerint egy környezetvédelmi feladatokat ellátó szakember feladatai közé tartozik a – tágabb értelemben véve – társterületekkel való együttműködés is. Ez alatt értjük - a teljesség igénye nélkül - az ADR Tanácsadót, munka- és tűzvédelmi szakembert, főkönyvelőt, auditorokat.


A környezetvédelmi megbízott alkalmazását jogszabály írja elő, mely alapján egy elég szűk réteg kötelezett szakirányú végzettséggel rendelkező szakember folyamatos foglalkoztatásra. Azonban a fent említett feladatok komplexitása miatt rengeteg cég foglalkoztat alkalomszerűen vagy éppen folyamatosan szakembert. Lényegében a feladatok adottak, melynek elvégzését egy vállalkozás önerőből rendkívül nehezen tudja megoldani.
Munkánkkal abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a vállalkozások igényén alapuló és költséghatékony szolgáltatást végezzük a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
Közös munkánk első lépéseként egy díjmentes átvilágítást végzünk a székhelyen vagy telephelyen. Az átvilágítás minden területre kiterjed, a társterületekre is. Az átvilágítás fontos része a hulladékelszállítás költségeinek megvizsgálása, optimalizálásra tett javaslatok megvitatása.  A vállalkozás igényeit felmérve és az átvilágítás eredményét követően készítünk árajánlatot, illetve szerződés tervezetet.
A megbízással a vállalkozás teljeskörű segítséget, megbízható és tényleges támogatást kap.


A környezetvédelmi megbízott feladatai közé tartozhat

 

 • elektronikus környezetvédelmi mapparendszer készítése, átadása, folyamatos karbantartása,
 • személyes bejárás alkalmával a telephelyen lévő munkarend, tárolók, eszközök, egyebek ellenőrzése,
 • környezetvédelmi nyilvántartások vezetése,
 • mintavételezések és vizsgálati jegyzőkönyvek elkészítésének koordinálása,
 • engedélyek lejáratának figyelése,
 • engedély kérelmek összeállítása,
 • hatóságokkal való kapcsolattartás,
 • hatósági díjak kiszámítása,
 • a környezetvédelmi adatszolgáltatások elkészítése,
 • éves környezetvédelmi beszámoló elkészítése,
 • vonatkozó jogszabályok nyomon követése, tájékoztatás nyújtása a változásokról,
 • környezetvédelmi szabályzatok, utasítások elkészítése,
 • egyéb szakértői tevékenység elvégzése, közvetítése,
 • környezetvédelmi oktatás megtartása,
 • lehetőség szerint optimalizálásra tett javaslatok készítése az energiatakarékosság és a költséghatékonyság jegyében,
 • hatóság által előre bejelentett ellenőrzésen való részvétel és közreműködés,
 • egyéb feladatokra szakcégek felkutatása, versenyeztetése.