MMunkavédelem, Tűzvédelem, Gulyás Jácintunkabiztonsággal kapcsolatos tevékenységemet 2003-ban kezdtem meg, mint emelőgép ügyintéző. 2007-es évtől a tevékenységem kibővült a munkavédelem és a tűzvédelem szolgáltatással. A munkavédelem, tűzvédelem és az emelőgép ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatásaim során évről évre, folyamatosan bővült/bővülő ügyfélköröm, mely maga után vonta a szolgáltatási köröm bővítésének igényét is. Ezért 2008-tól tevékenységi körömbe felvettem a tűzvédelmi szakvizsgáztatást, hogy teljes körűen kielégítsem a a partnereim igényét. Regisztrált oktatásszervezőként a 00675-2012 nyilvántartási számon, távoktatás keretein belül tűzvédelmi szakvizsgáztatást szervezek, lehetőségek szerint a megbízó telephelyére. 2018 évtől a szolgáltatásunkat ADR, Környezetvédelmi és HACCP tevékeységgel kibővítettük.

A feladatok elvégzésére tapasztalt szakértő kollégák állnak megbízók rendelkezésre.

Szolgáltatásom legfőbb előnyei:

Vállalom a cégekre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok elvégzését, emelőgép-ügyintézést, illetve a munkabiztonsághoz kapcsolódó szakértői vizsgálatok biztosítását. Kiemelten fontosnak tartom a határidőket, illetve a jogszabályok betartását. Új partnerek megkeresése esetén gyors és ingyenes helyszíni tanácsadást biztosítok. Szolgáltatásom árait egyénileg, a megrendelőhöz és az elvégzendő munkához igazítva határozom meg. Munkavédelmi oktatást nemcsak magyarul, hanem angol és német nyelven egyaránt vállalok, az erre szakosodott és jól felkészült kollégák bevonásával. Ha nem szeretne a munkavédelem, tűzvédelm és az emelőgépek vizsgálatára külön-külön szakcéget megbízni, hanem szívesebben tudná mindezt egy kézben, akkor állunk rendelkezésére. Keressen meg minket elérhetőségeink bármelyikén, hogy megbeszélhessük a részleteket.

Céljaim:

A gazdasági tevékenységet segítő, magas színvonalú, prevenciós szolgáltatás nyújtása az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósulásáért. Meglévő és reménybeli ügyfeleim teljes körű, költséghatékony kiszolgálása a munkavédelem, tűzvédelem, ill. az emelőgépek időszakos vizsgálatában.

Céljaim megvalósításának érdekében, a következőket teszem:

Folyamatos képzéseken, előadásokon, konferenciákon veszek részt, hogy a kor igényeinek, a jogszabályi előírásoknak ügyfeleim megelégedésére minél inkább meg tudjak felelni.

Tevékenységeimet, főképpen Budapesten és annak vonzáskörzetében végzem, de előzetes időpont egyeztetés után az ország egész területén vállalom a cégdiagnosztika elvégzését!

 

Munkavédelem

 • Ingyenes munkavédelmi szaktanácsadás, előzetesen telefonon, ill. igény esetén személyesen is
 • Munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, kockázatértékelés éves felülvizsgálata, nyilvántartásunk szerint előzetes kapcsolatfelvétel
 • Kémiai kockázatértékelés elkészítése felmérést követően
 • Munkavédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, oktatási tematika, segédlet összeállítása
 • Munkavédelmi Szabályzat készítése és karbantartása
 • Gépek, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezés elrendelésében közreműködés
 • Munkahelyi balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvek elkészítése, a Hatóság felé történő lejelentése
 • Érintésvédelmi, villamos kéziszerszámok éves szerelői felülvizsgálatok elvégzésének megszervezése
 • Egyéni védőeszközök meghatározása munkakörönként és az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása
 • Egységes átfogó megelőzési stratégia kidolgozása
 • Folyamatos megbízással ellátom a munkavédelem területén előírt szaktevékenységhez kötött feladatokat (havi, negyedéves, féléves, éves) bejárásokkal, igény szerint és a jogszabály által meghatározott óraszámban
 • Munkaeszközök, technológiák, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése
 • Munkavédelmi bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése a hiányosságok megszüntetésére
 • Kapcsolattartás az illetékes hatósággal (ÁNTSZ, OMMF)
 • munkavédelmi dokumentációk folyamatos karbantartása, aktualizálása

 

Emelőgépek


Emelőgépek


Emelőgépek, berendezések időszakos vizsgálata:

 • Emelőgépek munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata, üzembe helyezése, üzemi csoportszám meghatározása
 • Emelőgépek időszakos szerkezeti és fővizsgálatának elvégzése, a jegyzőkönyvek kiállítása
 • Vizsgálati terv szerinti a vizsgálatok elvégzése, dokumentálása
 • Piktogramok, biztonsági jelzések pótlása
 • Hiányzó emelőgépes dokumentációk pótlásának segítése
 • Magyarországon elérhető gépdokumentációk beszerezése

Tűzvédelem

Tűzvédelem

 

 • Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó terv készítése az új változásokat követve
 • Kiürtés számítás elkészítése
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, tematika összeállítása
 • Tűzoltó készülékek, tűzvédelmi rendszerek időszakos ellenőrzése, szükség esetén, hibaelhárításuk
 • Tűzvédelmi villamossági szabványossági, villámvédelem kiépítésének és felülvizsgálatának megszervezése
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés távoktatás keretein belül, majd vizsgáztatás lebonyolítása a Megbízó telephelyén, oklevelek kiállítása

 

ADR

ADR

 • tanácsadás és rendelkezésre állás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően
 • annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat
 • szállítandó veszélyes áruk besorolása
 • rendszeres időközönként személyes bejárás és szemlézés a telephelyeken, ezekről jegyzőkönyv készítése, javaslatokkal, illetve a feltárt hiányosságok kiemelésével
 • éves oktatások megtartása, ezekről az előírásoknak megfelelő dokumentáció elkészítése
 • a tevékenység során mindazok munkájának figyelemmel kísérése, akik a veszélyes áru szállítással során bármilyen formában érintettek lehetnek
 • a jogszabályoknak megfelelően éves jelentés készítése az előírt tartalommal tárgyévet követő év május 31-ig
 • baleset előfordulása esetén a baleset kivizsgálása és baleseti jelentés készítése, külön kiemelve a balesetet kiváltó okokat, valamint a hasonló események megelőzésére tett javaslatokat

 

Veszélyes áru szállítással kapcsolatosan a következő tevékenységeket végezzük:

 • jelenlegi rendszer felülvizsgálata és arról állapotjelentés készítése
 • ADR 1.3. fejezet szerinti oktatások megtartása
 • egyszeri konzultáció
 • hosszú távú ADR tanácsadói tevékenység

 

Környezetvédelem

Környezetvédelem

 

 • elektronikus környezetvédelmi mapparendszer készítése, átadása, folyamatos karbantartása
 • személyes bejárás alkalmával a telephelyen lévő munkarend, tárolók, eszközök, egyebek ellenőrzése
 • környezetvédelmi nyilvántartások vezetése
 • mintavételezések és vizsgálati jegyzőkönyvek elkészítésének koordinálása
 • engedélyek lejáratának figyelése
 • engedély kérelmek összeállítása
 • hatóságokkal való kapcsolattartás
 • hatósági díjak kiszámítása
 • a környezetvédelmi adatszolgáltatások elkészítése
 • éves környezetvédelmi beszámoló elkészítése
 • vonatkozó jogszabályok nyomon követése, tájékoztatás nyújtása a változásokról
 • környezetvédelmi szabályzatok, utasítások elkészítése
 • egyéb szakértői tevékenység elvégzése, közvetítése
 • környezetvédelmi oktatás megtartása
 • lehetőség szerint optimalizálásra tett javaslatok készítése az energiatakarékosság és a költséghatékonyság jegyében
 • hatóság által előre bejelentett ellenőrzésen való részvétel és közreműködés
 • egyéb feladatokra szakcégek felkutatása, versenyeztetése

 

Hogyan végzem a kockázatértékelést?


A megbízóval vagy az általa megbízott személlyel, előre egyeztettet időpontban közös bejárást végzünk a cég összes telephelyén. A bejárás során megfigyelem az épület műszaki állapotát, munkaterületeket, a munkakörnyezetet az ott alkalmazott technológiákat, a tevékenység során használt munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, alkalmazott veszélyes anyagokat. Vizsgálom, hogy az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei megfelelően biztosítottak-e. Ilyenek a személyi, tárgyi és szervezeti feltételek. A szemle, következő állomása a cégben dolgozó munkavállalók meghallgatása, a munkakörükkel kapcsolatos feladatok, műveletek megtekintése. A felmérés utolsó művelete a céges adatok felvétele és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk meglétének ellenőrzése, érvényességük vizsgálata. Tanácsadás.

A felmérés tapasztalatai alapján elkészítem a munkahelyi, és szükség esetén a kémiai kockázatok értékelését, melyről dokumentációt készítek a hiányosságok megszüntetésére megjelölt intézkedési tervvel. Az intézkedésekre határidőket is javaslok az intézkedések végrehajtására felelős személyeket a munkáltató határozza meg. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységhez kötött, ezért ha a cég üzemorvosát is be kell vonni.

A kockázatértékelésben meghatározott hiányosságok megszüntetéséről a munkáltató gondoskodik. A partnereimnél ellátandó feladatokról nyilvántartást vezetek és a soron következő vizsgálatkor automatikusan keresem őket. A 2012. januári változás alapján szükség szerint, de legkésőbb 3 évente új kockázatértékelést készítek.


Munkavállalókat érintő dokumentációk:

 • időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok,
 • oktatási naplók megléte és vezetése,
 • gépek, berendezések kezeléséhez szükséges kezelő és vezetői engedélyek
 • munkakörök ellátásához szükséges végzettségeket, munkaköri leírásokat
 • munkakörökhöz javasolt egyéni védőeszközök átadás-átvételét igazoló dokumentációk megléte, szabályozása
 • munkakörök ellátására feljogosító végzettségek, munkaköri leírások
 • munkahelyi balesetek nyilvántartásának naplóját
 • munkahelyi elsősegélynyújtó személyek oklevelét

 

Létesítmény és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk:

 • telepengedélyek, hatósági engedélyek megléte
 • ha indokolt, akkor ellenőrzööm a megvilágítás, légszennyezetség, rezgés és zajmérési jegyzőkönyveket
 • épületre vonatkozó villamos érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványosság vizsgálati jegyzőkönyvek megléte, érvényessége
 • villámvédelem időszakos felülvizsgálata
 • tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát, a belső negyedéves készenlétbetartó ellenőrzés jegyzőkönyvét
 • éves lejelentések megléte a Hatóságok felé
 • veszélyes anyagok lejelentése az ÁNTSZ felé
 • veszélyes anyagok biztonsági adatlapjának meglétét
 • hatósági ellenőrzések észrevételeit


Gépek, munkaeszközök, berendezések, egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos dokumentációk:

 • gépkönyvek
 • használati és karbantartási útmutató
 • minőségi tanúsítványok
 • üzembe helyezések és időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvek, megléte, érvényessége pl: villamos kéziszerszámok esetén, az éves szerelői vizsgálati jegyzőkönyv, a hegesztő berendezések esetén a negyedéves és éves felülvizsgálatok, az emelőgépek esetében a szerkezeti, fő és biztonságtechnikai felülvizsgálatok
 • egyéni védőeszközökre EK típus tanúsítványok megléte


Raktározással kapcsolatos dokumentációk:

 • állványok és polcok, létrák időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvét