• Munkavédelem - Tűzvédelem
  • +36 70 204 3908

Az érvényes 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 213. § (2) pont a Villamos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata

A Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat határideje korábban "D-E" tűzveszélyességi osztályban 9 év volt, ez most megszűnt, és ezekben az osztályokban is 6 évre emelkedett  a kötelező felülvizsgálat határideje.
 
Ha valaki jelenleg rendelkezik érvényes jegyzőkönyvvel, amely még a 9 éves határidőt írja elő akkor az érvényesség lejárta előtt nem kell újat csináltatnia. Kivétel a telepengedély váltás, a működési engedély kérelem, vagy a rendeltetésváltás ezeknél az eseteknél kérheti a hatóság az új felülvizsgálatot.
 
(2) A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként
nem rendelkezik

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
b) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

Másik változás, hogy a Tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából ezentúl a naptári napot kell figyelembe venni és a jegyzőkönyvekbe a felülvizsgáló a hibák kijavítására határidőt határoz meg. A hibákat erre a határidőre ki kell javítani, ellenkező esetben a Tűzvédelmi hatóság szankciókat foganatosíthat.

 
4) A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője az e fejezet szerinti tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégzi, ha

a) az új rendeltetéshez a jogszabály - veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt - gyakoribb
felülvizsgálatot határoz meg,

b) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi
„A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 2 év
eltelt, vagy

c) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi „C”, „D” vagy „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta
4 év eltelt.
 
214. § (3) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
 
215. § (1) A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.

(2) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó (továbbiakban: robbanásveszélyes) helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személy az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkezzen.
 
(3) A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha együttesen rendelkeznek a meghatározott szakképesítéssel.