Info

 Villamos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata

Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata (EBF) és dokumentáció készítése. Közhasználatban "Tűzvédelmi felülvizsgálat". 

Mi is az az EBF?

Minden erősáramú berendezés, azaz vezetékek, kapcsolók, dugaszoló aljzatok, elosztó szekrények, hosszabbítók és az ezekhez villamosan csatlakozó fogyasztó berendezések biztonságos üzemeltetési feltételeit vizsgáljuk.

Mint minden eszközt, az elektromos hálózatot is lehet jól, és rosszul kivitelezni. Továbbá az idő múlásával avulnak, elhasználódnak, sérülnek a villamos berendezések is. Egy törött cserepet, vagy vízvezetéket mindenki észrevesz, hisz beázunk. Sajnos az áram nem látható, a berendezések belső állapota, csak ritka esetben jár érzékelhető fény, hang, esetleg szag jelenséggel együtt. Mikor a meghibásodás bekövetkezett, valószínűleg minden jelenség fenn áll, de akkor már késő. 

Erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, ezt az ellenőrzést a mindenkor érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kötelezően előírja, és szabályozza a vizsgálat gyakoriságát. Ezért is szokták a neve miatt, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak emlegetni.

Az időszakos felülvizsgálat azt jelenti, hogy nem új villamos berendezést vizsgálunk, hanem már használatban lévő üzembe helyezett villamos berendezést. Új berendezések első felülvizsgálatát nem az OTSZ írja elő.

mérés

 

Fontos tudnivalók:

A villamos berendezéseket az időszakos felülvizsgálat alkalmával tűzvédelmi, és szabványossági szempontok alapján kell felülvizsgálni. 

A vizsgálat nem a talált hiányosságok kijavításáról szol, hanem a hibák, hiányosságok megállapításáról, és azok minősítéséről.

A vizsgálat a villamos berendezések állapotfelmérése, azt kívánja megállapítani, hogy a használat alatt a villamos berendezés szigetelése és állaga nem öregedett, nem használódott el annyira, hogy veszélyt jelentsen a környezetre, ami csökkentené az üzembiztonságát. Meg kell vizsgálni a helyiség jellegét, hogy tűzvédelmi szempontból, nem változott meg a tevékenység. A vil lamos berendezések szerelése még mindig megfelel a létesítéskor érvényben lévő szabványoknak. A vizsgálat eredménye meghatározza, hogy a villamos berendezés megfelelő, vagy karbantartásra, esetleg felújításra szorul.

A tűzvédelmi felülvizsgálat alkalmával tisztázni kell a villamos berendezés tűzvédelmi környezetét. Régen a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásának hívták, manapság tűzvédelmi kockázati besorolás. Robbanásveszélyes környezetben tisztázni kell a zona besorolásokat és azok határait. A tűzvédelmi felülv izsgálat része azoknak a hordozható berendezéseknek a felülvizsgálata is amik a vizsgál at idején nincsenek a helyszínen, de a technológiai folyamatokhoz az üzem nyilatkozata szerint rendszeresen használnak.  / Villamos biztonságtechnika >>

IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT GYAKORISÁGA:

Az ellenőrzés gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg naptári napokban.

  • 3 évente a robbanásveszélyes környezetben
  • 6 évente minden egyéb helyen.

MINŐSÍTŐ IRAT

Tartalmazza a felülvizsgált rész fizikai határait, hogy pontosan mire terjed ki a villamos felülvizsgálat. Tartalmazza a villamos berendezése k felülvizsgálat utáni minősítését, azt hogy a további használata biztonságos, nem jelent élet é s tűzveszélyt a környezetre.

Illetve milyen feltételekkel lehet továbbiakban használni a villam os berendezéseket. Esetleg karbantartás elvégzése szükséges, vagy javítás, csere után a villamos berendezés továbbiakban biztonságosan használható.

Hiba esetén a minősítő iratnak tartalmaznia kell a javításra a pontos határidőt, amíg el kell hárítani a hibát, és ezt a minősítő irat mellékletében hitelt érdemlően a javítás tényét be kell jegyezni. A minősítő irat tartalmazza naptári napra a következő tűzvédelmi felülvizsgálat határidejét, amíg azt el kell végezni. A minősítő irat több példányban is kiadható, igény esetén akár elektronikus formában is el tudjuk készíteni a minősítő iratot.

A Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat határideje korábban "D-E" tűzveszélyességi osztályban 9 év volt, ez most megszűnt, és ezekben az osztályokban is 6 évre emelkedett  a kötelező felülvizsgálat határideje.
 
Ha valaki jelenleg rendelkezik érvényes jegyzőkönyvvel, amely még a 9 éves határidőt írja elő akkor az érvényesség lejárta előtt nem kell újat csináltatnia. Kivétel a telepengedély váltás, a működési engedély kérelem, vagy a rendeltetésváltás ezeknél az eseteknél kérheti a hatóság az új felülvizsgálatot.
 
(2) A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik

  • az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
  • a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.


Másik változás, hogy a Tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából ezentúl a naptári napot kell figyelembe venni és a jegyzőkönyvekbe a felülvizsgáló a hibák kijavítására határidőt határoz meg. A hibákat erre a határidőre ki kell javítani, ellenkező esetben a Tűzvédelmi hatóság szankciókat foganatosíthat.

A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője az e fejezet szerinti tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégzi, ha:

  • az új rendeltetéshez a jogszabály - veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt - gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg
  • az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 2 év eltelt, vagy
  • az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi „C”, „D” vagy „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 4 év eltelt.

214. § (3) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
 
215. § (1) A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.

(2) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó (továbbiakban: robbanásveszélyes) helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személy az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkezzen.
 
(3) A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha együttesen rendelkeznek a meghatározott szakképesítéssel.

Kérje személyre szabott ajánlatunk

Vissza a Főoldalra