Mikor szükséges Tűzriadó Tervet készíteni?

A tűzvédelmi törvény által meghatározott esetekben Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, melynek mellékleteként bizonyos létesítmények esetén Tűzriadó Tervet is kell készíteni. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni, az abban foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

Tűzriasztó

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni az üzemeltetett, bérelt…

 •  épületrészre, épületre, ha az
  •  menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
  •  oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
  •  tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
  •  20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

pl. Tűzriadó Terv minta

 •  épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
  •  olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
  •  1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
 

A tervre vonatkozó jogszabály:     30/1996. 4. §(részlet)

figyelem

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 • a tűzjelzés módját;
 • a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 • a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.

ok

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!