• Munkavédelem - Tűzvédelem
  • +36 70 204 3908

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

  • a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
  • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
  • kereskedelmi szálláshelyre;
  • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

 

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

  • a tűzjelzés módját;
  • a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
  • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
  • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
  • a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.