• Munkavédelem - Tűzvédelem
  • +36 70 204 3908
Targonca kezelők új képzése

Targonca kezelők új képzése

Targonca kezelők új képesítéséről szóló előírás12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül …


Tovább olvasom

A rendkívüli időjárás (hőség) esetén előírt pihenőidő szabályai

A rendkívüli időjárás (hőség) esetén előírt pihenőidő szabályai

Nagy hőmérséklet esetén betartandó pihenők
A munkahelyeken kialakuló kedvezőtlen (meleg) klímakörnyezettel kapcsolatban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002, (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet (Rendelet) a munkavégzés megszakításával kötelezően biztosítandó pihenőidőt ír elő.


Tovább olvasom

Mentési terv készítése

Mentési terv készítése

A helyszíni felmérést követően rövid határidőn belül elkészítjük a mentési tervet, mivel a munkáltató rendellenes körülmények kialakulásának esetére köteles Mentési Tervet készíteni. melyet a munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. tv.) 45. § ír elő.

Tovább olvasom

Megelőző stratégia kialkítása

Megelőző stratégia kialkítása

A helyszíni felmérést követően rövid határidőn belül elkészítjük az Ön cégére vonatkozó egységes és átfogó megelőzési stratégiát, melyet a munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. tv. 54. § (g) pontja ír elő.
"Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők …


Tovább olvasom

Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje

Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje

A munkáltatónak kötelezettsége az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatok irányát írásban meghatározni és az abban foglaltakat szabályozni. A feladat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek …


Tovább olvasom

Egyéni védőeszköz juttatásának szabályozása

Egyéni védőeszköz juttatásának szabályozása

A munkáltató által folytatott tevékenységgel kapcsolatos kockázatok kiértékelését követően, szükséges a munkakörönként meghatározott egyéni védőeszközök beszerezése, kiadása a munkavállalók részére. Az elhasználódott védőeszközök cseréje. Az egyéni védőeszközök átvételét, selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges. Az egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi …


Tovább olvasom

Folyamatos megbízás

Folyamatos megbízás

A munkáltató tevékenységének munkavédelmi osztálybasorolása és létszáma határozza meg, hogy szükséges -e munkabiztonsági szakembert folyamatos megbízással alkalmaznia vagy sem.
Az I. veszélyességi osztályba tartozó cégek esetében létszámtól függetlenül, ill. a II. és III. veszélyességi osztályba tartozók esetében 50 főt meghaladó munkavállalói létszám esetében szükséges munkavédelmi szakember alkalmazása, folyamatos …


Tovább olvasom

Legfontosabb dokumentációk a munkavédelem területén

Legfontosabb dokumentációk a munkavédelem területén

A "tovább" cikkben megtekinthető, hogy egy tevékenység során, milyen dokumentációkkal kell, hogy rendelkezzen a munkáltató, a munkavédelem, tűzvédelem és az emelőgépek területén.
A felsorolt jegyzékek tartalmaznak egyéb speciális területekre vonatkozó elemeket …


Tovább olvasom

Szervezett munkavégzés

Szervezett munkavégzés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, csak azokra tevékenységekre vonatkozik, ahol szervezett munkavégzés folyik.

Mit is jelent ez a szó, hogy szervezett munkavégzés?

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési …


Tovább olvasom

Munkavédelem területén kiszabható szankció

Munkavédelem területén kiszabható szankció

A munkavédelem területén milyen  szankcionálás érheti a munkáltatót a nem megfelelőségek esetén? Munkavédelem területén 50.000-10.000.000Ft-ig terjedő bírság.

8. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult munkavédelmi hatósági eljárásokban kell …


Tovább olvasom

Új Dohányzást Tiltó tábla bevezetése

Új Dohányzást Tiltó tábla bevezetése

Március elsejéig új, a dohányzás tiltásával kapcsolatos figyelmeztető táblákat kell kihelyezniük a közintézményeknek.
A dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok cseréjének célja, hogy egységes és több nyelvű tájékoztató táblák kerüljenek ki a közintézmények falára.
A nemdohányzók védelmét szolgáló szabályok betartásával együtt az új táblákat a járási, kerületi kormányhivatalok népegészségügyi intézetei …


Tovább olvasom

Emelőgép kezelők új képzési szabályai

Emelőgép kezelők új képzési szabályai

A szakminisztérium a 17/2010. (XI.25.) NFM rendelettel a Könnyűgépkezelő és Nehézgépkezelő szakképesítéseket megszüntette. Helyükbe a kezelni kívánt géptől függően az alábbi végzettségek léptek:

  • Targoncavezető,
  • Emelőgépkezelő (kivéve targonca),
  • Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
  • Energiaátalakító-berendezése kezelője,
  • Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő,
  • Útépítő- és karbantartógép kezelő,
  • Építési anyagelőkészítő gép kezelője,

 

Tovább olvasom