Megelőzési stratégia

Megelőzési stratégia

A helyszíni felmérést követően rövid határidőn belül elkészítjük az Ön cégére vonatkozó egységes és átfogó megelőzési stratégiát, melyet a munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. tv. 54. § (g) pontja az alábbiak szerint ír elő:
 

 

Munkabiztonsági szakember megbízása

Munkabiztonsági szakember megbízása

Mikor kell igénybe venni munkavédelmi szolgáltatást?

A jelenleg hatályos Munkavédelmi Törvény minden munkáltató részére előírja munkavédelmi szakember foglalkoztatását, kivételek a legkisebb cégek. Ám a törvényben ez a rész nem könnyen értelmezhető, ezért a munkáltatók számára nem biztos, hogy egyértelmű, mikor kell ez és mikor nem.

Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

Ön tudta, hogy ha munkavállalója nem rendelkezik érvényes munkaköri alkalmassági vizsgálattal, azonnali hatállyal felfüggesztheti a munkavállaló munkavégzését a munkavédelmi felügyelő és bírságot szabhat ki?

Targonca kezelők új képzése

Targonca kezelők új képzése

Gépkezelő jogosítvány + Munkagép kezelő OKJ-s bizonyítvány = jogszabálynak megfelelő érvényes szakképesítés

Kötelező pihenőidő hőség esetén

Kötelező pihenőidő hőség esetén

A munkahelyeken kialakuló kedvezőtlen (meleg) klímakörnyezettel kapcsolatban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002, (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet a munkavégzés megszakításával kötelezően biztosítandó pihenőidőt ír elő.

Mentési terv készítése

Mentési terv készítése

A munkavédelmi törvény kötelezővé teszi minden munkahelyre vonatkozólag mentési terv elkészítését.

A mentési terv előírásai rendellenes körülmények esetén alkalmazandóak. Ilyen esetekben a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, a veszélyforrás hatására, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodókra tekintettel kell a mentési tervet elkészíteni, a mentéshez szükséges személyeket pedig ki kell jelölni.

 

 

Szükséges munkavédelmi dokumentumok

Szükséges munkavédelmi dokumentumok

Úgy gondolja, hogy félnie kell a munkavédelmi bírságtól?

Sok munkáltatóval találkoztunk, akiknek egyik legnagyobb félelmük, hogy a Munkavédelmi Hatóság megbírságolja őket. Hosszú éves munkavédelmi tapasztalatom birtokában kijelenthetem, hogy nem  a munkavédelemi bírság a legnagyobb kockázat. A munkavédelmi bírságot – néhány kirívó kivételtől eltekintve – a cégek képesek megfizetni.

 

Egyéni védőeszköz juttatásának szabályozása

Egyéni védőeszköz juttatásának szabályozása

Mi az egyéni védőeszköz?

Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amit rendeltetése szerint a munkavállalóknak kell viselniük, az egészségüket és a biztonságukat fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából.

Szervezett munkavégzés

Szervezett munkavégzés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény csak azokra tevékenységekre vonatkozik, ahol szervezett munkavégzés folyik.

Viszont, nem minden munkavégzés szervezett mukavégzés, csak amelyik munkaviszony keretében történik.

Munkavédelemben kiszabható bírságok

Munkavédelemben kiszabható bírságok

A munkavédelem területén milyen szankcionálás érheti a munkáltatót a nem megfelelőségek esetén?

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy az Mvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben.

Az Mvt. 81-82. §-ai szerinti esetekben a súlyos veszélyeztetést megvalósító munkáltatóval szemben a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot szab ki.

Továbbá, nem mindenki tudja, hogy az esetleges bírságon kívül a munkabaleset büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat.

A munkavédelem területén 50.000-10.000.000Ft-ig terjedő bírság merülhet fel.

A munkavédelmi bírság mértékének meghatározása >>

bírság

Emelőgép kezelők új képzési szabályai

Emelőgép kezelők új képzési szabályai

Építő- és anyagmozgató gép kezelője = EMELŐGÉPKEZELŐ (kivéve targonca)

OKJ 32 582 02

A szakminisztérium a 17/2010. (XI.25.) NFM rendelettel megszüntette a Könnyűgépkezelő és Nehézgépkezelő szakképesítéseket.
 

Új Dohányozni tilos tábla

Új Dohányozni tilos tábla

Biztos abban, hogy az előírásnak megfelelő dohányzást tiltó tábla van kihelyezve telephelyein?

A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez 7. melléklete szerint a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni.