• Munkavédelem - Tűzvédelem
  • +36 70 204 3908

A helyszíni felmérést követően rövid határidőn belül elkészítjük a mentési tervet, mivel a munkáltató rendellenes körülmények kialakulásának esetére köteles Mentési Tervet készíteni. melyet a munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. tv.) 45. § ír elő.
 

Mentési terv készítésére vonatkozó előírások

Mvt. 45. § (1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg.

(2) A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.