Info

Tűzvédelmi szabályzat elkészítésének vállalkozási díja: 25.000 Ft-tól

Olyan cégeknél ahol több mint 5 munkavállaló dolgozik a munkahelyen vagy ha olyan helyiséget is üzemeltetnek ami 50 személy befogadására alkalmas, továbbá magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni a 1996.évi XXXI törvény 19. § (1) értelmében.

 Tűzvédelmi szabályzatot csak megfelelő tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy készíthet!oklevél

Ki készíthet tűzvédelmi szabályzatot? 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7.§ (7)

Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján:

Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

 

Tűzvédelmi Szabályzat készítése

A tűzvédelmi szabályzatot a 30/1996. (XII. 6.) BM és 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak szerint kell elkészíteni.

A Szabályzatnak tartalmaznia kell a következő tűzvédelem elemeket:

 • a tűzvédelem területén a feladatokat is ellátó személyek nevét, feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelem szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelem használati szabályokat, előírásokat;
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatás, az azzal  kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.
 • tűzriadó terv
 • a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképesség
 • a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat

lista

A tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelem helyzetre kiható változás esetén (például jogszabályi változások) úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen!