• Munkavédelem - Tűzvédelem
 • +36 70 204 3908

A tűzvédelmi szabályokat akkor lehet betartani, ha ismerjük őket. Munkavállalóink és a tevékenységünk végzése során velünk kapcsolatba kerülők egyaránt okozhatnak tüzet. Ennek valószínűségét oly módon csökkenthetjük, illetve kell csökkentenünk -az 1996. évi XXXI. törvény 22.§ (3) bekezdése alapján-, ha előzetesen megismertetjük velük az általános tűzvédelmi szabályokon túl a helyi sajátosságokat is. Ha ezt igazolható módon - dokumentálva - tesszük, akkor a szabályok megszegése miatt bekövetkező tűzesetek következményeiért nekik kell vállalniuk a jogi felelősséget.

Amennyiben cégünk tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett, úgy munkavállalóinkkal, valamint az érintett személyekkel a szabályzatunkban foglaltakat ismertetni, ennek tényét pedig szintén dokumentálni kell. Akikkel dolgozóinkon kívül kapcsolatba kerülünk (pl. szállodai vendégek, külső munkavállalók, bérlők, stb.), azokkal is meg kell ismertetnünk a tűzvédelmi szabályokat, természetesen csak a rájuk vonatkozó mértékben. Ezt bérlők, alvállalkozók, külsős biztonsági szolgálat stb. esetében megoldhatjuk egy általunk tartott tűzvédelmi oktatás keretében is, de az is megfelelő, ha átadjuk nekik a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részét és ezt írásban rögzítjük.

 

Miről szóljon a tűzvédelmi oktatás, mit kell oktatni?

 • általánosságban a tűzvédelmi szabályokat,
 • a tevékenységet érintő szabályokat,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén szükséges feladatokat,
 • a menekülési-mentési lehetőségeket;
 • tűzoltó készülékek használatát;
 • ha van, akkor a tűzvédelmi szabályzatot;
 • továbbá bizonyos esetekben a tűzriadó tervet, annak gyakoroltatását

 

Milyen gyakran oktassunk?

 • Új belépő munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt!
 • A többi esetben nem határozza meg jogszabály az oktatás gyakoriságát, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani. A gyakoriságot a tűzvédelmi szabályzatban a munkáltatónak kell meghatározni;
 • Soron kívüli oktatást indokolt tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha a tűzvédelmi helyzetre kiható változás következik be (pl. a tevékenységhez használt anyagok tűzveszélyessége változik).
 • A tűzriadó tervben foglaltakat (amennyiben annak készítésére kötelezettek vagyunk) évente egy alkalommal kell gyakoroltatnunk az érintettekkel.