Ne kockáztassa meg a kötelező tűzvédelmi oktatás elmulasztásáért járó tetemes bírságot!

A kötelezettség elmulasztása akár 1,5 millió forintos tűzvédelmi bírságot is eredményezhet. (259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján)

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Nem foglalkoztathatja

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

Amennyiben cégünk tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett, úgy munkavállalóinkkal, valamint az érintett személyekkel a szabályzatunkban foglaltakat ismertetni, ennek tényét pedig szintén dokumentálni kell. Akikkel dolgozóinkon kívül kapcsolatba kerülünk (pl. szállodai vendégek, külső munkavállalók, bérlők, stb.), azokkal is meg kell ismertetnünk a tűzvédelmi szabályokat, természetesen csak a rájuk vonatkozó mértékben. Ezt bérlők, alvállalkozók, külsős biztonsági szolgálat stb. esetében megoldhatjuk egy általunk tartott tűzvédelmi oktatás keretében is, de az is megfelelő, ha átadjuk nekik a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részét és ezt írásban rögzítjük.

Oktatás

Mikor kell tűvédelmi oktatást tartani?

A munkáltatónak tűzvédelmi oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló:

 • munkába álláskor
 • új tűzveszélyes technológia esetén
 • tűzesetet követően
 • tűzvédelmi helyzet változása esetén

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen a tűzvédelem elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információt.

A tűzvédelmi oktatást munkaidőben kell tartani.

A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

 • A tűzvédelmi oktatás megtartása csak egy része a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatoknak.
 • A tűzvédelmi oktatás minden esetben valóban meg legyen tartva. NE „aláírásgyűjtés” történjen. Jogszabályellenes, ráadásul egy bírósági eljárás során erre minden esetben fény derül, és csak súlyosbítja a helyzetet.
 • A tűzvédelmi oktatás nem szaktevékenység. A tűzvédelmi szakember által kioktatott személy a tudnivalókat továbbadhatja.
 • A leggyakoribb és legköltséghatékonyabb módszer az, ha a tűzvédelmi szakember megtartja az éves oktatásokat, és az új dolgozók oktatását, valamint az egyéb oktatásokat (pl. munkakör vagy munkahely változása esetén) a kijelölt munkahelyi vezető végzi el.
 • A tűzvédelmi oktatás leggyakoribb időtartalma 30-60 perc közötti. Ennél hosszabb oktatást tapasztalataim szerint legtöbbször felesleges tartani, a szükséges tudnivalók ennyi idő alatt átadhatók. A tűzvédelmi oktatást célszerűen a munkavédelmi oktatással összevonva érdemes tartani.
 • A tűzvédelmi oktatást minden esetben oktatási naplóban kell dokumentálni. Az általunk tartott oktatásokhoz könnyen kezelhető, saját szerkesztésű munka-és tűzvédelmi oktatási naplót biztosítunk.

Miről szóljon a tűzvédelmi oktatás, mit kell oktatni?

 • általánosságban a tűzvédelmi szabályokat,
 • a tevékenységet érintő szabályokat,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén szükséges feladatokat,
 • a menekülési-mentési lehetőségeket;
 • tűzoltó készülékek használatát;
 • ha van, akkor a tűzvédelmi szabályzatot;
 • továbbá bizonyos esetekben a tűzriadó tervet, annak gyakoroltatását

Visszaellenőrzési példa tesztsor

Milyen gyakran oktassunk?

 • Új belépő munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt!
 • A többi esetben nem határozza meg jogszabály az oktatás gyakoriságát, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani. A gyakoriságot a tűzvédelmi szabályzatban a munkáltatónak kell meghatározni;
 • Soron kívüli oktatást indokolt tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha a tűzvédelmi helyzetre kiható változás következik be (pl. a tevékenységhez használt anyagok tűzveszélyessége változik).
 • A tűzriadó tervben foglaltakat (amennyiben annak készítésére kötelezettek vagyunk) évente egy alkalommal kell gyakoroltatnunk az érintettekkel.