• Egyik értelmezése szerint: védjük a tüzet, hogy az ember szándéka által meghatározott kereteiből, a kívánt határai közül ki ne lépjen.
  • A másik értelmezésnél abból kell kiindulni, hogy ez egy rövidítés, melynek teljes formája: a tűz elleni védekezés. Ennek a hipotézisnek az igazolását adja bármelyik hatályos tűzvédelmi jogszabályunk címe, pl.: "a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény".

 

Tehát a tűzvédelem mindkét értelmezésének a tartalma: a tűz elleni védekezés.

 

A tűzvédelem - mint látni fogjuk - az alábbi felsorolás szerint a társadalom minden szintjére hárít feladatot, társadalmi rendeltetésénél fogva át kell fognia annak minél szélesebb környezetét. A kapcsolatos feladatokat, bár különböző mélységben, de el kell látnia a hazánkban meglévő szinte minden szervezetnek.

A tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat a vonatkozó jogszabályi előírás szerint, a tűzoltóságok mellett a jogi személyeknek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, valamint a magánszemélyeknek a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó műszaki irányelvekben, szabványokban meghatározottak szerint kell megvalósítaniuk.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többször módosított 1996. évi XXXI. törvény, valamint az e témakörben rendelkezést tartalmazó egyéb jogszabályok részben tételesen, részben általánosan határozzák meg a rendelkezések végrehajtásáért felelősök körét, és jelölik ki a tűzvédelmi feladatokat ellátó szerveket is.