Új Dohányozni tilos tábla

Biztos abban, hogy az előírásnak megfelelő dohányzást tiltó tábla van kihelyezve telephelyein?

A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez 7. melléklete szerint a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni.

A rendeletben foglaltakon túl szükséges a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet szerinti, a munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazása.

A leszokáshoz segítséget nyújtó, valamint a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betartásával kapcsolatos észrevételek fogadására szolgáló telefonszám a korábbi 40-es kék szám helyett 80-as zöld számra változott!

Hatályos telefonszám:

06 80 200 493

A jogszabály-módosítás 2018. január 1-jétől hatályba lépett.

Hatályos tábla formátum:

Az új dohányozni tilos tábla 2018-tól

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket megjelölő feliratokon is módosításra kerül a telefonszám,

legkésőbb 2019. december 31-ig.

A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 20. § (1)-(2) bekezdése szerint:

11. § (1) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

20. §

(1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt az Nvt. előírásainak megfelelően kihelyezett, de a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon belül kell a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően módosítani vagy cserélni.

Fontos!

A Korm. rendelet nem érinti a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló  2/1998. (I. 16.) MüM rendelet szerinti, a munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazásának kötelezettségét.

A nemdohányzók védelmét szolgáló szabályok betartásával együtt a feliratok meglétét is a járási, kerületi kormányhivatalok népegészségügyi intézetei ellenőrzik.

A dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok cseréjének célja, hogy egységes és több nyelvű tájékoztató táblák kerüljenek ki a közintézmények falára.

A rendeletben foglaltakon túl szükséges a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet szerinti, a munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazása. További dohányzást tiltó táblák.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény (Nvt.) értelmében a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.

2018. január 1-től hatályos tábla formátum:

 

A4 méretű, téglalap alakú műanyag tábla (vagy öntapadós matrica), fehér alapon fekete és vörös nyomtatással.

5 nyelvű dohányozni tilos tábla. A dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok, illetve jelzések szembetűnően, világosan és egységesen mindenki számára (magyarul és további négy nyelven - angol, német, orosz, francia) felismerhetőnek kell lennie.

Szövegezés:

"Tilos a dohányzás!

A dohányzásról leszokáshoz segítséget kaphat, illetve

törvényszegés észlelése esetén észrevételt tehet

az alábbi telefonszámon:

06 80 200 493

www.leteszemacigit.hu"

 

Az új táblákon feltüntetett  06 80 200 493-as, úgynevezett kék számon a leszokáshoz nyújtanak támogatást, másrészt az Nvt. előírásainak megszegésével kapcsolatban is észrevételt lehet tenni.

Szerepelnie kell a www.leteszemacigit.hu internetes hivatkozásnak is, amelyen keresztül a leszokni vágyók kaphatnak segítséget.

(1a)42 Az (1) bekezdés szerinti felirat vagy jelzés alatt az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozását, valamint használatára kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket is érteni kell.

A korábban használatos telefonszámot (06 40 200 493-at) tartalmazó táblákat és matricákat legkésőbb 2019. december 31-ig kell cserélni!

 

A „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS
felirat, illetve jelzés letölthető az ÁNTSZ honlapjáról:

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/dohanyzas_visszaszoritasa

Az Nvt.-vel kapcsolatos további információk találhatók az OEFI Dohányzás Fókuszpont honlapján:

http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/nemdohanyzok-vedelme

Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala