Megelőzési stratégia

A helyszíni felmérést követően rövid határidőn belül elkészítjük az Ön cégére vonatkozó egységes és átfogó megelőzési stratégiát, melyet a munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. tv. 54. § (g) pontja az alábbiak szerint ír elő:
 

 

"Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítani, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatásaira."

A megelőzési stratégia célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése, valamint az arról való gondoskodás, hogy a munkavégzés rövid- és hosszútávú kockázatai ne haladják meg a munkavállalók egészségének és biztonságának elfogadható mértékét.

Szükséges munkavédelmi dokumentumok

 

Az alábbiakban áttanulmányozhatja, hogy általánosságban milyen munkavédelmi dokumentumokkal/szabályzatokkal kell rednelkeznie egy működő vállalkozásnak.

Ezeknek a dokumentumoknak/szabályzatoknak nem csak a megléte, de a megfelelő karbantartása is szükséges a mindenkori jogszabályoknak, előírásoknak megfelően:

A munkavédelmi történy nem írja elő, de számos cég rendelkezik munkavédelmi szabályzattal, mely szabályzat szerkezetébe beépíthetőek az alábbi munkavédelmi törvény által előírt dokumentumok:

 • egységes és átfogó megelőzési stratégia;
 • munkabalesetek kivizsgálásának rendje és a szabályai;
 • munkavédelmi oktatás rendje; 
 • időszakos ellenőrző felülvizsgálat gyakorisága és módja;
 • stb.

 

A megelőző stratégiai főbb irányai a célok eléréséhez:

 • Meglévő kedvezőtlen munkakörülmények felszámolása, illetve hatásának mérséklése;
 • A már felszámolt kedvezőtlen munkakörülmények ismételt megjelenésének megakadályozása;
 • Új veszélyek, ártalmak feltárása és megelőzése;
 • Munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentése;
 • Munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő vagy azokkal összefüggésbe hozható egészségkárosodások számának és súlyosságának csökkentése; 
 • Fizikai és pszichoszociális értelemben is jó közérzetet biztosító munkakörnyezet kialakítása.

A megelőzési stratégia alapját a munkahelyi kockázatelemzés képezi, így a stratégia elkészítésekor célszerű a kockázatelemzésben feltárt hiányosságokból levont következtetések figyelembevételével megvalósítani a kitűzött célokat.

A stratégiában ajánlott feltüntetni a célok megvalósítását szolgáló feladatokat, meghatározni a munkafolyamatokat és az alkalmazott technológiát, továbbá kitérni a munkaszervezésre, munkafeltételekre és a környezeti tényezők hatásaira.

A munkavédelmi törvényben megfogalmazott megelőzési feladatokat a munkáltató csak átgondoltan, az adottságok, a lehetőségek és a jól körülhatárolt cél összehangolása lalapján képes eredményesen végrehajtani. A követelmény teljesítése azt jelenti, hogy a munkáltató a kitűzött célokat, a szükségessé váló intézkedéseket megfelelő tartalmú programban rögzíti, ahol a megvalósításáért felelős személyek meghatározása mellett az intézkedések egymásra épülése, a szükséges források biztosításának módja és mértéke is megjelenik.

A megelőzést szolgáló stratégia jelentős láncszeme valamennyi vezető bevonása és a gazdálkodási tervvel való összehangolás. Ez nem kizárólag egy pénzügyi terv, hanem a vállalati fejlesztésekhez kapcsolódó, a munkahelyi egyészség és biztonság növelése érdekében közép- és hosszútávon tervezett intézkedések rangsorolását jelenti. 

 

A megelőzési stratégia tartalmának kialakítása munkabiztonsági szaktevékenység és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

Kérje személyre szabott ajánlatunkat