Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

Ön tudta, hogy ha munkavállalója nem rendelkezik érvényes munkaköri alkalmassági vizsgálattal, azonnali hatállyal felfüggesztheti a munkavállaló munkavégzését a munkavédelmi felügyelő és bírságot szabhat ki?

Orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása

 

A munkáltatónak kötelezettsége az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatok irányát írásban meghatározni és az abban foglaltakat szabályozni.

A feladat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok

 

Mikor kell elvégezni?

 • valamennyi munkavállalónál a munkába lépést megelőzően
 • fennálló munkaviszony esetén, ha a munkavállaló munkakörében változás áll be
 • fennálló munkaviszony esetén, ha a munkáltató kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzésre kívánja a munkavállalót kiutaztatni.

A vizsgálatra milyen dokumentumokat, okmányokat hozzon magával a munkavállaló?

 • Személyi igazolvány, TAJ kártya
 • „Beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra” c. A.3510-217 r.sz. nyomtatvány. Ezt a nyomtatványt a munkáltatónak kell kitöltenie megjelölve a munkakört és a munkakörrel járó megterhelést és igénybevételt.  Ezen adatok nélkül az alkalmassági vizsgálatot nem tudjuk elvégezni!
 • Törzslapkivonat, melyet a dolgozó ez előző munkahely üzemorvosától szerezhet be.
 • Igazolás a háziorvostól munkába lépéshez, melyben a háziorvos nyilatkozik a munkavállaló krónikus betegségeiről, rendszeres gyógyszereiről.
 • Orvosi zárójelentések, szakorvosi-, labor-, rtg leletek, melyeket korábbi lényeges betegségek kapcsán kapott.
 • Egészségügyi kiskönyv (nyomtatványboltokban beszerezhető) járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben:
  • élelmiszerrel dolgozók, étkeztetéssel kapcsolatos minden munkakör,
  • 6 év alatt gyermekek ellátásával kapcsolatos minden munkakör
 • Tüdőszűrő vizsgálat érvényes lelete járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben (33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint. Szükség esetén a vizsgálatra a beutalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálatunk adja.
 • Bakterológiai széklet vizsgálat eredménye, lues serológia. A vizsgálatokra a beutalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálatunk adja.
  • bölcsődékben, óvodákban,
  • 6 év alatti gyermekek ellátásával kapcsolatos minden munkakör esetén,
  • gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben dolgozóknál stb.
 • Védőoltási könyv 14 év felettiek részére – amennyiben munkájához kötelező védőoltásban kell részesülnie.

Soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

 

Az "Egészségügyi Nyilatkozat"-on nyilatkozat tételre kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön /jelen szabályozás melléklete/

 • A munkavállaló munkavégzése - nem egészségügyi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel.
 • 30 napos keresőképtelenséget követően
 • Ha munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, amely miatt nem tudja biztonságosan ellátni a tevékenységét.


A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti:

A munkáltató feladata

 • A munkavállalónak át kell adni a „Beutalás munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra” című nyomtatványt. /minta jelen szabályzatban/
 • A munkavállalónak át kell adni az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálatok adatok” című könyvet.
 • Nyilvántartást vezetni.
 • Az elsőfokú orvosi véleményt megőrizni.


Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjéről készült belső szabályzatot a dolgozókkal oktatás keretében ismertetni és dokumentálni kell.

Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

 • annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
 • foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
 • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.
(2) A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök (foglalkozások) tekintetében előírhatja, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túl pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.


Mvt. 50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.