Szükséges munkavédelmi dokumentumok

Úgy gondolja, hogy félnie kell a munkavédelmi bírságtól?

Sok munkáltatóval találkoztunk, akiknek egyik legnagyobb félelmük, hogy a Munkavédelmi Hatóság megbírságolja őket. Hosszú éves munkavédelmi tapasztalatom birtokában kijelenthetem, hogy nem  a munkavédelemi bírság a legnagyobb kockázat. A munkavédelmi bírságot – néhány kirívó kivételtől eltekintve – a cégek képesek megfizetni.

 

Az igazi kockázat a MUNKABALESET!

 

Esettanulmányok

Ha a munkáltató nem alkalmaz megfelelő szaktudással, szakmai referenciákkal rendelkező szolgáltatót, nem tart fent egy elfogadható munkavédelmi színvonalat, akkor szinte biztos, hogy a munkabalesettel kapcsolatos összes orvosi és járulékos költséget a munkáltatóra fogják terhelni, továbbá munkavédelmi bírságot is kiszabnak. Ezeknek a tételeknek az összessége többszöröse a normál munkavédelmi bírságnak.

Egy súlyos vagy halálos munkabaleset még egy viszonylag tőkeerős vállalkozást is tönkretehet, nem beszélve arról a lelki teherről, mellyel a bírósági eljárás során kell a munkáltató képviselőinek szembesülniük, és a büntetőjogi felelősséget vállalniuk.

Éppen ezért minden vállalkozásnak még a kezdetek kezdetén tudatosítania kell a munkavédelem feladatát, célját valamint ennek kiemelt fontosságát.

A munkavédelem fogalmi körébe tartoznak mindazok az intézkedések, előírások, szabályozások, amelyek rendeltetése a munkavállaló testi épségét, egészséget megóvni.

Ezek a következők:

 • az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása, fenntartása, fejlesztése
 • a baleseti ártalmak és balesetek megelőzése
 • a munkáltatók és az alkalmazottak együttműködése
 • a balesetek megelőzésének tárgyi és személyi feltételeinek a megteremtése, ezek bővítése, ellenőrzése és bírságolása

A munkavédelem szervezeti ellenőrzését és felépítését jogszabály rendeli el, ugyanakkor a munkavédelem meghatározza a foglalkozási ártalmak, balesetek, megbetegedések prevenciójának a módszereit is.

Abban az esetben lehet eredményes a munkavédelem, ha felöleli a szervezetek összes tevékenységét és az ellenőrzést, valamint, ha egységes szervezeti struktúrát alkot.

 

A "tovább" cikkben megtekinthető, hogy egy tevékenység során, milyen dokumentációkkal kell, hogy rendelkezzen a munkáltató, a munkavédelem, tűzvédelem és az emelőgépek területén.

Szükséges munkavédelmi dokumentációk: 

 • a vállalkozás szerződött Foglalkozás-egészségügyi szakorvosának szerződése.
 • folyamatos munkavédelmi szaktevékenység ellátása esetén a munkavédelmi szakcég szerződése
 • munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatást igazoló dokumentum (napló, jegyzőkönyv), segédlet és tematika megjelölésével. A tematika elkészítése munkavédelmi szaktevékenység! Az oktatások rendjét írásban a munkáltató határozza meg.
 • munkahelyi kockázatértékelés, kémiai kockázatértékelés dokumentáció, annak éves felülvizsgálatai időrendi sorrendben. Elkészítése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött!
 • egyéni védőeszközök juttatásának rendje (EVE), munkakörökre meghatározott védőfelszerelések jegyzéke, kiadásukat, cseréjüket igazoló jegyzőkönyv. Az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött!
 • orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, benne részletesen meghatározva a vizsgálatok irányát. Elkészítése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött!
 • munkahelyi elsősegélynyújtó személyek továbbképzését igazoló oklevelek (5 évig érvényesek).
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia.
 • munkabalesetek kivizsgálásának a rendje és szabályai,
 • épületekre és a tevékenység során alkalmazott villamos berendezések, munkaeszközök érintésvédelmi felülvizsgálatának jegyzőkönyve, időrendi sorrendben. Esetlegesen észrevételezett hiányosságok megszüntetését igazoló jegyzőkönyvek.
 • villamos kéziszerszámok éves szerelői vizsgálata és mérési  jegyzőkönyve, melyet a villanyszerelő is elkészíthet.
 • zajos munkaterületekre, tájékoztató és szakértői zajterhelés vizsgálati jegyzőkönyv. Amennyiben a tájékoztató zajmérés alapján megállapítható, hogy a megengedett 85 dB zajértéket meghaladja a mért érték szükséges további szakértői vizsgálatok elvégzése, ellenkező esetben az utóbbi nem indokolt.
 • a tevékenység során használt veszélyes anyagok nyilvántartása és a biztonsági adatlapok biztosítása. ÁNTSZ felé bejelentési kötelezettség teljesítése!
 • telepített gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve, a veszélyes gépek esetén az üzembe helyezés elrendelésének írásos anyaga. Öt éves biztonságtechnikai felülvizsgálatok jegyzőkönyvei! A feladat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységhez kötöttek!
 • emelőgépek időszakos szerkezeti biztonságtechnikai felülvizsgálata jegyzőkönyvei, időrendi sorrendben. A feladatokat elvégezheti Emelőgép Szakértő és Emelőgép ügyintéző.
 • a tevékenység során alkalmazott létrák, nehéz állványzatok, mobil állványok éves munkavédelmi felülvizsgálata. Elvégzése munkabiztonsági szaktevékenység.
 • hegesztő berendezések esetén negyedéves és éves vizsgálati jegyzőkönyvek. A negyedéves vizsgálatokat  a hegesztésre jogosult kezelő, az éves vizsgálatokat középfokú hegesztő képesítéssel rendelkező személy végezheti el vagy akkreditált szervezet.

Ha kérdése van!Tegye fel!

  Mi a menete a munkavédelmi dokumentációk  elkészítésének, kivel kell felvenni a kapcsolatot?

 • a munkavédelmi feladatok szaktevékenységéhez kötött feladatköreit munkavédelmi ( pl. technikus vagy mérnök) végzettséggel rendelkező személy láthatja el.

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!